• Kristian Jacobsen

Giftfunn i hver tredje barnehage

30 barnehager og 5 lekeplasser i Stavanger må skifte ut forurenset jord og sand. I tillegg skal 9000 meter giftlekkende kantbord, blant annet rundt sandkasser, fjernes fra 99 barnehager.