Innbrudd mens beboerne sov

Mens beboerne i leiligheten i Egersundsgata sov, tok tyvene seg inn gjennom et vindu.