- Flisespikkeri frå Fylkesmannen

Dersom planane var å byggja ei rekkje Hilton-hotel langs Jærhavet, ville ordførar Elfin Lea forstått at nokon måtte stoppa kommunen.