Kommuneansatte kan røyke som før

Administrasjonsutvalget i Stavanger avviste tirsdag kveld rådmannens forslag om å forby de kommuneansatte å røyke i arbeidstiden.