Hå kan gasse seg med Egersund-møkk

To nabokommuner. To anlegg for bioenergi. Nå kan det bli samarbeid mellom Hå og Eigersund til glede for begge.