• I politiets åstedesrapport kommer det frem at jenta(17) som ble overkjørt ble liggende under bussen etter ulykken. Anton Komarov

Jenta (17) ble liggende under bussen