• Mortavika ferjekai i ettermiddag.

Forsinkelser på Sola - lite kø på veiene