Halve fylket er vernet

Jærkysten er vernet, og store deler av Ryfylkebassenget står for tur. Bent Høie (H) er kritisk til de nasjonale laksefjordene.