Betydelig færre politifolk i gatene

Det er betydelig færre politifolk på vakt i helgene i Stavanger nå enn før, til tross for økt befolkning og mer bråk i sentrum.