Omdal viker gjerne for Zangiabadi

Moderat kvotering for å rette opp skjevheter er ok, mener Edvard Omdal, doktorgradsstudent i petroleumsteknologi.