• MANGE TAPER: De aller fleste taper penger på nettpoker. Flere havner i økonomisk uføre. Scanpix

- Media reklamerer for nettpoker