Ingen strid mellom Jåttå og Reitan

Militærkommandoene på Reitan og Jåttå har et godt forhold til hverandre. — Vi har ikke tatt noe initiativ for å overta oppgavene til Jåttå, sier Reitan-sjef kontreadmiral Trond Grytting.