Serverte mer i 2007, tjente mindre

Fjoråret var et godt år for utelivsbedriftene i Sandnes, omsetningsmessig. Likevel ble det samlede overskuddet kraftig redusert.