Krav om granskning etter kirkesprekk

Rehabiliteringen av St. Johannes skulle koste 19,8 millioner. Nå ligger det an til en sluttregning på det doble.