• Privat

Dette er et fuglefredningsområde

Statens naturoppsyn vurderer å politianmelde et forhold der et helikopter fløy 15-20 meter over et fuglefredningsområde.