• Cornelius Munkvik

Bensinhamstring på Jæren

Jærbuen nøyer seg ikke med å full tank. Når drivstoffprisen ligger på 10-tallet fylles også medbrakte kanner til randen.