Småbrukere frykter ekspertiseflukt

Småbrukere i Rogaland ser med bekymring på fremtiden om det ikke skjer strakstiltak for å bevare et lønnsomt jordbruk.