Store forskjeller i pengebruk

Målt per innbygger bruker Sirdal over tre ganger mer penger på pleie og omsorg enn Sola.