Startkapital til ny idrettshall

Undheims nye storstue vil koste drøyt 20 millioner. I går fikk bygdas idrettslag inn de første 500.000.