• Lars Idar Waage

Friskt pust fra Hundvåg

Hilde Karlsen hater snikk snakk og liker kontante svar. Hun synes hjemmepåske er helt ok, og skulle gjerne sett et maktskifte i byen.