• Silje Ludvigsen

– Vi tar rotteproblemene på alvor