Ingen kvinner i politi-toppen?

Det nye Rogaland politidistrikt får trolig utelukkende mannlige ledere fra tidligere Stavanger politikammer.