- Stavanger bør bli tollhovudstad

Arbeidsgruppa har sagt sitt: Stavanger bør bli tollhovudstad påVestlandet.