Lang tradisjon forsvinner

Hvor skal vi nå gjøre av oss? Her har vi hatt tilhold i 30 år, sier lunsjgjengen på Hotel Sverre.