Elevene skal få betalt for å sitte i driftsstyrer

Elevene vil få betaling for å sitte i de nye driftsstyrene som innføres i Stavangerskolene 1. mars 2002. Og lederen for driftsstyret skal være en foreldrerepresentant.