Sterk skepsis til nye sikkerhetstiltak

Nye forslag om utvidet sikkerhetsklarering og kameraovervåking på jobben er blitt sendt på høring til berørte arbeidsgiverorganisasjoner, men ikke til arbeidstakerorganisasjonene.