Der alle kan bli sofavelgere

Bykle, Larvik og Oppdal prøver ut elektronisk stemmegivning.