- Maktmisbruk av Fylkesmannen

— Utidig, nærast maktmisbruk. Dette er eit stort problem for lokaldemokratiet, uttalar ordførar Terje Thornquist om måten Fylkesmannen i Rogaland legg seg opp i denne type lokale saker.