- Uenig med Aanestad

— Jeg er selv, som politistasjonssjef og lensmann i Eigersund, medlem av laget Geir Magne Aanestad representerer. Men jeg er helt uenig i hans synspunkter, kommenterer Henry Tendenes.