Advarer mot kommunesamarbeid

Oppgavefordelingsutvalget er svært skeptisk til det interkommunale samarbeidet slik det foregår i dag. De mener det kan uthule den lokaldemokratiske forankringen og gi manglende helhetlige politiske prioriteringer.