- Stjeler penger fra oss

Flere av beboerne i omsorgsboligene i Ramsvig, har lenge vært i opprør. Ikke minst på grunn av den høye leien.