Kvitsøy får sannsynligvis altertavlen tilbake

Riksantikvaren, som er en av de viktigste høringsinstansene i denne saken, ga like før sommeren i år grønt lys for tilbakeføring av kulturskatten.