Vrakfjerning forsinket

Fjerningen av skipsvraket «Hedlo» fra naturreservatet Urter vest av Haugesund er midlertidig stoppet av for høye bølger.