MC-klubber slås sammen

Lokale mc-klubber fusjonerer Hells Angels (HA) på Braut får nye rekrutter.