Mange driftsbygninger reist uten godkjenning

En rekke driftsbygninger på Jæren er reist uten melding ogoffentlig godkjenning. Fem påviste saker i Klepp siden 1999 ertrolig bare toppen av isfjellet.