Café Ajax forsvinner

Café Ajax, hjørnekafeen på det gamle Atlantic Hotel, vil forsvinne fra 12. november. Til gjengjeld åpnes Antique restaurant i 2. etasje.