Hygienesvikt avdekket ved 12 restauranter

12 av 31 undersøkte restauranter og serveringssteder — 26 iStavanger og fem i Sandnes - fulgte ikke sine egneinternkontroll-regler på hygieneområdet godt nok.