Legger 100-åring på lager

Planke for planke merkes, rives og legges i hauger. En dag skal det 100 år gamle kulturminnet gjenoppstå.