Kommunen vil møte sykehjemmene

Med brevet ber økonomidirektøren om at sykehjemsbudsjettet blir justert i samsvar med tilskuddenes størrelse. For noen sykehjem betyr det mindre støtte, andre mer, sier Marit Bjørkevoll, plan— og økonomikonsulent i Stavanger kommune.