Rikstrygdeverket kommenterer ikke

Rikstrygdeverket har ingen kommentarer til at etaten angivelig kunne betale ut over 20 millioner kroner til E. Grønhaug for inkontinens-bleier som ikke ble solgt.Ifølge tiltalebeslutningen skal den 45-årige driftsansvarlige i tiden fra 1993 til mai i fjor ha fått utbetalt 20,2 millioner kroner i trygderefusjon for inkontinens-bleier som aldri ble levert fra forretningen. Mange undrer seg over at et bedrageri av et så stort omfang ikke ble oppdaget tidligere.