Færre melde valdstilfelle

Politiavdelingssjef Håkon Hauge ved Sandnes politistasjon har ikkjemerka nokon markant auke i valden i byen i det siste.