Ap vil mobilisere for å berge Tou

Arbeiderpartiet vil prøve å mobilisere både politikere og opinion for å påvirke ledelsen i Ringnes Tou til å beholde produksjonen i bryggeriet på Forus.