• FOTO: Jan Tore Glenjen

5 nye helsemillioner fra Regjeringen til Dalane

Den nye sykehusmodellen i Eigersund vekker nasjonal oppmerksomhet. Helse Vest får 9,66 millioner til samhandlingsreformen.