- Plattformsjef så på pornokikkingen

Sorenskriver Olav T. Laake utsatte i formiddag de videreforhandlingene i saken omkring avskjedigelsen av toPhillips-ansatte. Grunnen var at en plattformsjef retten ønsket åavhøre, ikke var å finne.