Nye ferjetider har skapt problemer

Om få dager blir Stavangerske bedt om å endre rutetidene forferjene i Tausambandet. Enkelthenvendelser til selskapet har ikkehjulpet.