Lynnedslag kan ha ført til brann

Et våningshus står i fyll fyr på en gård på Søyland i Hå. Mye tyderpå at det et lynnedslag som er årsaken. En vet ennå ikke om folkenei huset har kommet seg ut.