Vil ha store tomter og ingen nullkonsesjon

Politikarane bør vurdera om nullkonsesjonen i Suldal har den verknad han er meint å skulla ha.