Påstand om bot på 900.000 til Reime

Forskjellen i virkelighetsoppfatning var total da saken om fiskedøden i Håelva ble avsluttet onsdag.