Verksteder, bydelshus og siloklatring

Slik kan den gamle låven innredes: Første etasje blir senter for håndverk og brukskunst. Kan utvikles til et miljø som er unikt for regionen. Størrelse: 712 kvadratmeter.