Reduksjon i stillingshjemler

Tæring etter næring er mottoet rådmannen i år bruker på de fleste områder hvor han ønsker å gjennomføre nedskjæringer. Ordtaket gjelder i høyeste grad antall stillingshjemler.